Vervoer in Nederland (TEST)

Kijk hier voor een reservering voor de discotheken Dieka & Bruins.

Dit is een test voor de verder te ontwikkelen  site Vervoer In Nederland / Taxi Vervoer In Nederland..

Probeer hem rustig uit, en mochten er problemen zijn, dan hoor ik dat graag, via de e-mail.(Op die manier kan ik de (kleinere) problemen er  voor die tijd uit halen.

Enkele algemene voorwaarden in het kort.

  1. Boeking(en) / Reserveringen zijn altijd afhankelijk van beschikbaarheid van taxi's busjes en touringcars &  beschikbaarheid van diverse chauffeurs (Dit in overleg met of via de desbetreffende vervoerders)
  2. Bij Vertragingen onderweg zoals verkeersproblemen (file of ongevallen) , weersproblemen, of bij het pas later kunnen vertrekken van een bestemming (wachten op de passagiers)  kunnen die  bedrijven  ( De Vervoerders - "taxi bedrijven") , die U als klant vervoeren, niet aansprakelijk worden gesteld. (Overmacht)
  3. Privacybescherming : Vervoer In Nederland en aangesloten bedrijven houden zich gebonden aan alle wettelijke bepalingen om uw persoonsgegevens te beschermen. Ten alle tijde zal Vervoer In Nederland  en aangesloten bedrijven nooit uw persoonsgegevens aan derden doorgeven en derhalve voor een goede privacybescherming  zorgdragen. Slechts medewerkers van Vervoer In Nederland en aangesloten bedrijven  die uw telefoonnummer en/of e-mailadres (en andere gegevens) nodig hebben,(alleen taxigerelateerd)  zullen hierover beschikken. (Uitgezonderd zijn dreigingen met terroristische inslag _dit zal door de overheid als zodanig aangegeven worden)